profilkarlsson wachenfeldt arkitekter är ett ungt, nyskapande arkitektkontor. Vi erbjuder våra beställare en engagerad partner med arbetsmetoder som innefattar samarbete, nyfikenhet och undersökande.

Karlsson Wachenfeldt Arkitekter har sedan starten drivits av de två delägarna
Johan von Wachenfeldt och Mattias Karlsson. Kontoret ligger i de anrika lokaler på Östra Hamngatan i Göteborg som tidigare var Svensk Films huvudkontor.

De beställare som kommer till oss ställer höga krav på arkitektur, estetik och funktion.
Målet är att erbjuda detta samt att ständigt utvecklas, att ligga i framkant av den samtida arkitekturutvecklingen. Vårt verksamhetsområde innefattar bl a bostäder, offentliga byggnader, stads- och landskapsplanering, projektering, inredningsuppdrag och stora kommunala uppdrag av varierande art.

Kontorets uttalade ambitionsnivå är mycket hög och vi tror på att utvecklas tillsammans med våra beställare genom täta kontakter och ett intensivt samarbete. På det sättet vill vi ge vår arkitektur en extra dimension, något som stimulerar sinnen hos såväl brukare, byggare som beställare.

På kontoret arbetar vi alltid i team. Vi låter våra projekt växa fram genom tydliga koncept och med fokus på skissarbetet. En av våra största styrkor är att kunna blåsa liv i projekten med engagemang, spännande skisser och modeller. Vi väcker frågor som ger nya infallsvinklar och når alltid ett spännande, väldesignat slutresultat.

Vår verksamhet bygger på kompetens, erfarenhet, engagemang och intresse men även på ett noga utvalt och inarbetat nätverk av konsulter. Vi lägger stor vikt vid ett prestigelöst förhållningssätt och anser att det lägger grunden för ett gott samarbete med ett lyckat slutresultat.

Välkommen till oss på karlsson wachenfeldt arkitekter.